Valtuustoryhmä perussysmäläiset

Vuonna 2021 perustetun Sysmän perussuomalaisten valtuustoryhmän tie tuli päähänsä 9.11.2023 kaikkien varsinaisten valtuutettujen erottua ryhmästä ryhmässä vallinneen epäluottamuksen vuoksi. Varsinaiset kunnanvaltuutetut Timo Aromaa, Jesse Hildén ja allekirjoittanut Mirja Kalliosaari perustivat 9.11.2023 uuden perussuomalaisia edustavat valtuustoryhmän perussysmäläiset. Uudessa valtuustoryhmässä vallitsee luottamus ja lojaalisuus.